Cuba

Union Club Artistica Gallega Casino de Capri
Casino de Capri Habana Capri Habana Hilton Plaza
 
Niñito ACS Rainbow Asociación Españoles Peninsulars Club Union  
         
Guillermo Badell